Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2019

Zohar wypełnia światłem, które staje się pokarmem

Obraz
Księgi Mojżeszowe, razem z Torą uważane są za fizyczne ciało zdolne do nauki, natomiast księga Zohar jest wewnętrzną duszą pochodzącą z tego ciała. Pięcioksiąg jest wzniosły i ważny dla ludzi, ale to Zohar stanowi wiedzę. To nie jest puste przeświadczenie. Ludzie otrzymali księgi od istot żyjących w tzw. „wyższych światach” albo z takich, które są bezpośrednio nad nami, wyżej. Obrazoburczo, odrzucono mistykę żydowską i do dziś dnia wiele osób zohydza tę gałąź wiedzy, aby przeciętny śmiertelnik miał zablokowany dostęp do pewnych pojęć, które z poziomu zwykłego zrozumienia, pozwoliłyby ludzkości na uwolnienie się od wpływów religii, dominacji i zła.Judaizm Uczeni judaizmu, ci światli i rozumni, twierdzili że Stwórca jest dla wszystkich jak również, dla nich jest Ziemia. Chrześcijaństwo mieszając historię Izraela z dziełem Stwórcy, doprowadziło do sytuacji, w której to chrześcijaństwo jest czymś gorszym, opartym na ofierze i obietnicy, całkowicie nie traktującym ludzkości całościowo, br…

Dlaczego nienawidzą komunistów i socjalistów?... Kochani Polacy

Obraz
Odpowiedź na tak postawione pytanie, tylko z pozoru jest trudna. Ideowcy prawicowi, powiedzą że przyczyną nienawiści okazywanej komunistom jest to, że w Karol Marks stworzył dzieło „Kapitał”, a Włodzimierz Lenin z Józefem Stalinem upowszechnili oraz utrwalili w ZSRR komunizm, zakładając obozy reedukacyjne (łagry). Głupsi orędownicy, powiedzą że faszyzm i komunizm to te same ideologie, gdyż Adolf Hitler założył na terenie Niemiec Narodową Partię Socjalistyczną. Argumenty rodem z „Kubusia Puchatka”, ale przyjmują się od wieków wśród społeczeństwa, które straszone szatanem godzi się na wyzysk, biedę i głód. Prawda jest taka, że 90% populacji Europy służyła w przeszłości jako siła robocza (nie można powiedzieć tania, bo to byli darmowi niewolnicy, zobowiązani do pańszczyzny przez Kościół Rzymski, który za cenę własnych przywilejów, stworzył doktrynę zniewolenia ludzi na X wieków). Ludność Europy, wyzwoliła się spod jarzma feudalizmu i monarchii, dzięki ruchom socjalistycznym oraz rewolucj…

Niewolnicy z Ziemi - dla zawziętych bo tekst długi i nudny

Obraz
Każdy człowiek, a może prawie każdy słyszał kiedyś o aniołach. Każde zwierzę słyszało pewnie o człowieku lub jeśli usłyszało, to mogło się zawieść albo był to ostatni, słyszalny dźwięk. Niekiedy spotkania z człowiekiem bywają ostatnimi – taką mamy naturę, dążąc nią świat wokół. Nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek to szkodnik, ale jakoś tak samo wychodzi. W prosty sposób, może zrozumiemy, dlaczego zamknięto Eden. Człowiek poszukuje Stwórcy oraz kontaktu z drugą stroną. Zwierzęta też nawołują, ale ich głos zbierają ziemskie duchy. Aniołowie nie przeżyliby głosu, który nagromadził się w pokładach ziemi. Ból i cierpienie, wypaczają a przywołane pragnienie spowalnia. Ziemia ocieka krwią. Wiadomo, że anioł przybędzie. Pewnego dnia powróci i wspomoże życie. Pan Eremu przywoła zwątpiałych (przestarzale o kimś kto zwątpił i stracił nadzieję) i przywróci zaburzony ład.Sacrum humanum Jedzący i niszczący wszystko wokół człowiek jest prawdziwym drapieżcą. Można powiedzieć to z dumą, akcentuj…

Hitlerowski program zagłady narodu polskiego

Obraz
Istnieje wiele sprzecznych materiałów dotyczących historii XX wieku. Mówi się, w propagandowym wydaniu historii, że to ZSRR i Niemcy hitlerowskie to były dwa (tożsame) systemy totalitarne, nastawione na niszczenie innych państw Europy. Niemcy hitlerowskie niosły faszyzm i szukały przestrzeni życiowej (niem. Lebensraum) dla rasy nordyckiej, a ZSRR próbował komunizować inne narody, wprowadzając na siłę znienawidzony socjalizm. Wedle zwolenników tej teorii, istnieją podobieństwa pomiędzy systemami: niemieckim i radzieckim. Działanie naczelnego wodza, monopartyjność, tworzenie obozów, walka ideologiczna, itd. – to tylko niektóre z powszechnie wymienianych. W każdym razie, dwa systemy nazywane są zbrodniczymi, a co ciekawsi historycy, ich powstanie odwołują do Karola Marksa i jego dzieła „Kapitał”. Tyle bajek, a teraz fakty.


Celem agresji hitlerowskiej na Polskę, 1 września 1939 roku była likwidacja państwa polskiego i zagłada narodu. III Rzesza rozpoczęła wojnę, walcząc z ludami słowiańsk…