Celowe zaprzeczenie prawdzie historycznej


Odwetowe i prawicowe ruchy, wywodzące się z tych powstałych na emigracji, głównie wśród dawnych posiadaczy ziemskich, wspierających faszyzm w walce z komunizmem, dążą do uznania winy ZSRR oraz działaczy obozu komunistycznego za zbrodnie związane z II wojną światową.
Winny złej sytuacji Polski w każdej sytuacji dziejowej, wedle nich jest PRL oraz komuniści, którzy na równi z Adolfem Hitlerem dokonywali zbrodni pokoleniowej. Powstało nawet ich propagandowe dzieło, pod zacnym tytułem „Czarna Księga Komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania”.  Wielu działaczy prawicowych, udowadnia że w Niemczech okresu III Rzeszy istniała Narodowa Partia Socjalistyczna i do zbrodni faszyzmu przyczynili się socjaliści.
Powszechne ukazywanie, że to Józef Stalin i komunizm byli zbrodniarzami, stanowi realizację celów faszystowskiej prawicy, która w okresie istnienia NRF prowadziła antypolską politykę, mającą na celu ukazanie, że odpowiedzialność za zbrodnie wojenne ponoszą Polacy i Rosjanie z obozu komunistycznego. Nie tylko te kręgi są odpowiedzialne historycznie za ten rodzaj dyskursu. Winę ponosi również Kościół, broniący imienia Piusa XII, czyli autora sukcesu politycznego Adolfa Hitlera w III Rzeszy. Kościół i koła prawicowe optowali za tym, aby faszyzm zwalczał bolszewizm.Celowe zaprzeczenie prawdzie historycznej
Źródło: Internet. Pius XII prawie święty
Usprawiedliwianie hitleryzmu i pomniejszanie zbrodni hitlerowskich ludobójców ze strony prawicowo-eksternistycznych i neonazistowskich kół, wiąże się z sytuacją, w której papież Pius XII wspierający Adolfa Hitlera, miałby ponieść historyczną odpowiedzialność za zbrodnie. Nic takiego nie mogłoby się nigdy stać, dlatego następuje odwrócenie uwagi i powszechny atak na lewicowe nurty i fronty, które po 1945 roku podjęły się dzieła odbudowy kraju, tworząc Polską Rzeczpospolitą Ludową, gwarantującą pracę i bezpieczeństwo obywatelom.

Polska pod rzekomą okupacją po 1945 roku
Mówienie, że Polska znalazła się pod okupacją po 1945 roku, to kolejny zabieg mający na celu dyskredytację komunistów i umniejszanie zbrodni hitlerowskich dokonanych na Polakach.
Przypomnijmy, że polskim masom posiadaczy nie odpowiadało ZSRR i byli żywo zainteresowanie marszem wojsk Hitlera na wschód. Poza tym, po 1945 roku ci sami burżuazyjni posiadacze utracili tereny na tzw. Kresach Wschodnich oraz niewolniczą siłę roboczą złożoną z przedstawicieli Polaków, Białorusinów, Ukraińców i Litwinów. ZSRR przywróciła te państwa, tworząc tzw. Blok Wschodni, co zaciążyło na agresji ze strony kół prawicowych posiadaczy, ulokowanych w realiach ówczesnego Zachodu.

Zbrodnie imperializmu
Zbrodnie hitlerowskie zostały popełnione przez imperializm i faszyzm, posiadaczy i fabrykantów dążących bezwzględnie do zysku, walczących z komunizmem i bolszewizmem, nieuznających Słowian za ludzi, ale za półprodukt ewolucji.
W wyniku rozlicznych działań propagandowych, podejmowanych przez prawicę, dochodzi do zachwiania winy i sprawstwa, przez co pogarszają się stosunki Polski z Izraelem czy Rosją. Dochodzi do mówienia o tzw. „polskich obozach”. Jest to wynik długiego procesu, który działacze komunistyczni zauważyli już w latach 70-tych XX w., mówiąc o propagandzie ze strony RFN.
Czy w XXI wieku, Polska, która została w bardzo wielkim stopniu poszkodowana, może walczyć o prawdę historyczną z Rosją i Izraelem, czyli krajami i narodami, które ucierpiały w wyniku działań zbrodniarzy hitlerowskich?
Nieodpowiedzialność ze strony ruchów prawicowych jest zatrważająca. Do tego, dochodzi niszczenie pomników pamięci żołnierzy Armii Czerwonej i Dywizji im. T. Kościuszki.
Wnioski należy odpowiednio wyciągnąć i nie dać się wciągnąć w obrzydliwą manipulację ludzi, których polityczni protoplaści współpracowali z hitlerowcami. Polska zaanektowała w 1938 roku Zaolzie, w ścisłej współpracy z III Rzeszą. Powracający w 1938 roku, wygnani wcześniej Polacy, dokonywali aktów zemsty za wydarzenia z wojny siedmiodniowej z Czechami. Zatem, II RP była blisko czy też daleko III Rzeszy?


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

„Anioł Stróż” – sługa ludzkości?

Święta Inkwizycja

Śmierć i pogrzeb w obyczajowości współczesnego człowieka