„Anioł Stróż” – sługa ludzkości?


Na Ziemi panuje powszechne przekonanie, że człowiek posiada swojego opiekuna, w postaci „anioła stróża”. Według tej prostej relacji, prowadzącej do skomplikowanej zależności bytów, „anioł stróż” prowadzi człowieka, pomaga mu i tworzy wokół niego poczucie bliskości Stwórcy. Anioł jest „służącym, pośrednikiem, energetyczną zjawą”. Nie ma formy, ale dysponuje naturą, zdolną służyć człowiekowi. 

Cóż za łaska, Augustynie!

Poniższy tekst jest zdaniem wyrażonym w trudnym temacie. Ma na celu przełożenie kilku tez, opierających się głównie na prostych refleksjach, bez szukania dogmatyki i znaczeń, za pośrednictwem których człowiek komplikuje sprawy. Jeśli ktoś poszukuje "prawdziwej" wiedzy o aniołach, to ten felieton nie jest dla niego. Odsyłam do nauczania Kościołów. Tam, spotykają się z aniołami na kawie i wiedzą jak jest. 
Jeśli ktoś chce nadal trwać w obecnej wierze, to szczerze polecam katolickie strony lub wróżby anielskie – dla mnie mają taką samą wartość – oparte zostały na iluzji i przeświadczeniu człowieka.
Znalezienie właściwej odpowiedzi, to odnalezienie punktu, do którego należy sprowadzić rozważania, aby zrozumieć istotę aniołów, pozbawiając całą rzeczywistość, tak skonstruowaną wokół tych postaci, kłamstwa i nalotu manipulacji.
A zebrało się tego przez ostatnie stulecia.


„Anioł Stróż” – sługa ludzkości?


Wiara
Wiara w anioła stróża towarzyszy człowiekowi od wieków. Stwarza to pewność, że ktoś się nim zajmie, a z drugiej strony czyni z anioła istotę niższego rzędu, stawiając go niżej w hierarchii bytów. Degradacja nastąpiła jeszcze za czasów Izraela. Chrześcijaństwo pogłębiło ten dołek.  Anioł – jak można powszechnie wyczytać w Internecie awansuje, po tym jak pomoże człowiekowi.  Ludzie wróżą z anielskich kart oraz mówią innym to, co przekazują im aniołowie. Szczytem szczytów jest to, że w ogóle ktoś na to wpadł. Niepodważalnym jest to, że gdyby aniołowie tu byli, nie pozwoliliby na łamanie praw. A prawa na Ziemi są łamane. 
Nie polecam spotkania z aniołami. Nie są to istoty w aureolach, stojące ze złożonymi rączkami. Aniołowie stanowią trzon armii tzw. Nieba, będąc wojskiem doskonałym, stworzonym do przeróżnych czynności, w tym do eliminacji.
Religie i ich przedstawiciele, niczym prorocy określali przez wieki funkcje, cechy i właściwości anielskich bytów, wyjaśniając, czym i kim są aniołowie. Czy jednak te wszystkie stwierdzenia są prawdziwe?
Prosto wyjaśnię, po co obdarowali ludzi w tylu stróżów. Wyobraźmy sobie XI wiek, gdy chłop orze w polu, płaci daniny, cierpi niedostatek, a jego przodkowie wierzyli w bóstwa domowe. W zamian za utratę swych dawnych bogów, otrzymali wiarę w aniołów oraz możliwość boskiej ochrony. Miało to rekompensować niesprawiedliwość, choć żaden z chłopów z jarzma pańszczyzny nie został wyzwolony, chyba że wyjechał na wozie, ciągnąc przed siebie nogami do przodu. Bezsensowne wyobrażenia, sprawnie jednak przyjęły się w mentalności ludzi. Tęsknota zrobiła swoje.


W obecnym ukształtowaniu, „anioł stróż”, został wymyślony w całości przez człowieka, który rozwinął ideę własnego panowania, ponad wszelkimi wartościami, kreując idee wygodne dla mas i adoptując pozory, dające możliwość manipulowania, w poczuciu bezkarności.


Gdyby ludzie mieli pewność, nigdy nie odważyliby się doprowadzić do granic powszechnej hipokryzji kwestii anielskich wyobrażeń. Igrają z żywym ogniem, ale pamięć, to jedna z rzeczy, która na Ziemi nie zanika. Wróci sprawiedliwość i przyjdzie czas zapłaty.
Wentylem bezpieczeństwa jest tu wiara w walkę dobra ze złem, w której aniołowie bronią „po cichu” człowieka przed wpływem demonów. Religijna frustracja, doprowadziła do wynaturzeń oraz powstania wiary w istoty duchowe, które służą człowiekowi. Próżność nędznika – tak można określić ten nurt.


Człowiek, w powszechnym wyobrażeniu, imaginuje całe zestawienia panujących zasad pomiędzy aniołami. Prościej rzecz ujmując: dzięki własnej wyobraźni, człowiek rozumny nadaje aniołom cechy i funkcje, które według niego stanowią właściwą prawdę. Według aniołów, przypisuje tym cechy dla siebie upragnione, wedle klucza którego sam nie rozumie.


Niezłomni "aniołoznawcy" powiedzą, że przesadziłem i lekceważę wiarę milionów ludzi. Oczywiście, że lekceważę. 
Gardzę wręcz określaniem aniołów: stróżami i posłańcami, sługami i nośnikami, upadłymi i wzniosłymi, naturami i funkcjami. Anioł, to istota rozumna, zdolna działać w każdych warunkach, uposażona w zdolność bojową, posłuszna swym wodzom, prawu oraz uznająca dominację Stwórcy, broniąca światów i strzegąca równowagi. Podstawowym zadaniem anioła jest zapewnienie życiu równowagi we wszechrzeczy. To istota zdolna do kreacji i tworzenia, operująca na żywym organizmie, posiadająca panowanie nad materią oraz zdolna do przemieszczania się na duże odległości, wyposażona w zdolności kinetyczne własnego umysłu oraz broń doskonałą. 
Aniołowie i ich wizerunki, umieszczane w kościołach i na obrazach, czczenie postaci Jezusa i Michała oraz innych, to zbyt duża dawka emocji. To jakiś zbiorowy obrzęd magiczny człowieka, w którym rozpaczliwie znajduje anioła, we wszystkich przejawach swego zepsutego życia.   
Doświadczenie wieków pokazuje, że człowiek potrafił stworzyć dla podtrzymania wiary, obrośniętej strachem, nieodparte wrażenie, że aniołowie pojawiają się – w tym celu wykorzystuje się rzekome objawienia, nawiedzenia i inne cuda. Nie ma większej obrzydliwości nad kłamstwo. Wyrażone przez triumfującą religię, bywa najgorsze, gdyż zaszczepione, nie daje się łatwo wyplenić.


Filozofia odrzuca w zasadzie, cuda i inne natchnienia oraz boskie interwencje, zajmując się samą ideą sprawczego Absolutu – upatrując w tym praprzyczyny, prerogatywy, która wypełniła się dla człowieka, jego natury oraz otoczenia.


Pewnego dnia powrócą
Życie na Ziemi ma sens, kiedy wypełnia się przez nie słowo dane własnej naturze, a śmierć nie ma znaczenia, jeśli się wie, że Stwórca istnieje.


Pewność, a nie przekonanie buduje właściwą relację, stwarzając człowiekowi poczucie własnej roli. Doniosłość i fakt, że istota ludzka jest zdolna do mądrych i pięknych czynów, usadawia ludzkość bliżej aniołów, niż czynią to dogmatyczne modlitwy i jęki, szkarłatnych oszustów, wróżących z anielskiego włosa.
Porzućcie religijną farsę i przeglądnijcie się sobie. W lustrze widzicie anioła. Tak właśnie, to jest prawdziwy obraz jego absolutu.


Wiara nigdy nie była aż tak potrzebna. Wystarczyła pewność bliskości.  Wiemy, co to znaczy: my autentycznie musimy poczuć, aby stwierdzić. Na słowo można zawierzyć, ale nie w takim przypadku.
„Aniele Boży, Stróżu mój…” – modlitwę tę zna prawie każdy. Wyraża się ona przekonaniem, że aniołowie istnieją, jako strażnicy człowieka i jego moralności.
Katolicy rzymscy wierzą, że aniołowie zostali stworzeni, jako duchy dla chwały Stwórcy i udzielania pomocy ludziom („powiernicy posłannictwa”). Wierzą dalej w to, że tych aniołów, którym Stwórca nakazuje opiekę nad ludźmi, nazywać należy „aniołami stróżami”. Dzięki temu, każdy człowiek ma swojego osobistego ochroniarza, w postaci anioła stróża. Przydzielony on został z woli człowieka i nadania papieża.


W moce i siły anielskie oraz oddziaływania, wierzy kabała, która w swoim zapisie, zawiera cień wiedzy o dawnych relacjach, źle zinterpretowanej, odrzucając przyjęcie prawdy.


Anioł walczy z szatanem
Manicheizm zakładał dualizm. Taką żywą walkę dobra ze złem, toczoną w jednej istocie, określonego bytu, zdolnego do tworzenia. W tym obrazie, ukazującym walkę anioła z szatanem, sprawdza się to wręcz idealnie.  
Ojcowie kościoła oraz święci i błogosławieni, odwoływali się do aniołów, jako boskich opiekunów, strzegących duszy człowieka. Czasem te istoty były w stanie wyzwolić człowieka z jarzma niebezpieczeństwa, ukazując się na Ziemi. Działo się tak w przypadku świętych i błogosławionych. 
Biblia wspomina o aniołach, jako istotach, na których podobieństwo Stwórca uczynił człowieka. Znamienne są tu słowa: „uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam…” (Rdz 1,26).


Człowiek nie był prototypem tworzenia, ale jego owocem. Kolejnym powtórzeniem doskonałości. Został ograniczony, aby nie mógł kolejny raz zagrozić istnieniu wszechświata. Przez wieki, nie udało się wyeliminować u ludzi natury, zdolnej do destrukcji oraz zamiłowanej w niszczeniu.„Anioł Stróż” – sługa ludzkości?Aniołowie wypełniają wolę
Wypełnienie woli, to dążenie w naturze do doskonałości formy tego, co zostało stworzone. Kierując się zasadami, aniołowie starają się wypełniać prawo. Czynią to skrupulatnie, w odróżnieniu od człowieka. Jednak ich oddanie nie jest takie, jak wyobrażają sobie to ludzie, widząc u nich działanie, polegające jedynie na uwielbieniu i wzdychaniu.  
Człowiek ma prawo mylić się i jest to całkiem ludzkie. Anioł nie ma prawa. Zły anioł to „szatan”, a zły człowiek to „poszukujący”, „zagubiony”. Takim podziałem, ludzkość przyznała aniołom to, że stanowią istoty doskonałe, wręcz nieomylne. I w tym widać już, jak człowiek formułował wiedzę o tych istotach, nie pozostawiając im nic z własnej natury, zupełnie podporządkowując własnemu wyobrażeniu.
Człowiek w stosunku do Stwórcy ma żyć normalnie, życiem człowieka, każdym dniem zanosić dowody chwały.  Nie jest tym mówienie o „aniołach stróżach”.
Ludzkość znajduje się już w ostatniej fazie przed kolejną ewolucją. Zmiany ruszą mocniej, pod koniec pierwszego stulecia nowego wieku. Pod koniec tysiąclecia, doprowadzą do całkowitej przemiany, tak formy jak i systemu zarządzania. Z obecnej ziemskiej struktury, nie pozostanie wiele.

System zasad i praw
System określający obecną wiarę w aniołów, to związujący twór, tworzący jedną wielką energią wzajemnego wzdychania, w którym nagroda przychodzi po tym, jak zasłuży się dany anioł dla życia człowieka. I z tego należałoby zdać sobie sprawę, postępując logicznie, w pierwszej kolejności odrzucając kłamstwo. Ułatwi to znaczenie zrozumienie aniołów i ich istoty. Odtrujmy się w tym myśleniu, aby móc spojrzeć właściwie.  Prawdziwie nie będziemy w stanie. Mechanizmy są zbyt silne, aby dały możliwość jasnego oglądu.
Aniołowie istnieją, tak jak ludzie, z prawem do życia i zachowania własnej istoty. Tyle, że poza naszym zasięgiem i świadomością, w świecie, z którego człowiek został za własne poczynania „wywalony” (dosłownie, ale to słowo pasuje mi tu najbardziej).
Biblia jasno mówi o Ziemi, jako Szeolu – „dnie otchłani”. I to nie bez powodu. Tu na przestrzeni wieków, człowiek odbywa podróż, której celem jest osiągnięcie doskonałości, którą wyznaczają w postępowaniu aniołowie. Jest to trudne zadanie, gdyż człowiek, z gruntu swojej natury, bywa zły i przewrotny, kierując się prawami godzącymi we wszystko, na czym Stwórca oparł stworzenie. Człowiek jest jednak istotą piękną i z tego zdają sobie sprawę wszyscy, którzy starają się człowieka strzec, broniąc go, przed nim samym.
Aniołowie przewidywali własny upadek, dlatego tak skonstruowali przestrzeń człowieka, aby mechanizm wdrażania mógł działać bez ich obecności.
Człowiek własne zło przypisywał i przypisuje aniołom. Kuszenie to jedno z działań aniołów, któremu poddawany jest człowiek. Tak głosi obiegowa opinia. 

Aniołowie są żołnierzami
Żyjący w potężnych miastach, zajmujący się wszystkimi stworzonymi światami, dążyli do równowagi w przestrzeni wszechświata, którą uczynił Stwórca. Nie są jednak stróżami ludzi, broniącymi ich przed własną naturą. Zdarzało się, że pojawiali się na Ziemi i oddawali się z całych sił poskramianiu człowieka. Były to jednak przypadki, w których ponosili klęski. Starali się regulować zachowania człowieka i chronić naród wybrany. Selekcja człowieka nie przyniosła jednak rezultatów. Naród wybrany to już zapomniany eksperyment.


Niszczenie innych ludzi nie przynosi chwały. Walka ze słabą, niegodną istotą, nie wyznacza zakończenia istnienia. To upadek, mierzyć się z marnością człowieka.


Wzmianki z Pisma odnoszą się do pojedynczych przypadków i nie mogą określać w żaden sposób relacji na linii ludzie – aniołowie, gdyż aniołowie nie lubią ludzi, a relacje nie istnieją od wielu cykli. Wspierali człowieka z woli Stwórcy, uważając za zagrożenie.  Ludzkie geny to rozbrojone cząstki nich samych, łatwe do adaptacji dla innych cywilizacji. Podstawowa struktura, choć ograniczona, w połączeniu z inną materią, może tworzyć dzieło, któremu odebrano prawo do istnienia. Prościej mówiąc, połączenie człowieka z Urgalem czy Litanem, tworzy niemożliwe do ogarnięcia konsekwencje. Znana jest każdemu przypadłość Lilit, która po połączeniu się z Adamem, zrodziła masę stworzeń, o krwiożerczych zapędach. W każdej legendzie tkwi ziarno prawdy. Powstrzymali ją aniołowie. W tej opowieści istnieje jedno ziarno prawdy.

Mojżesz został wsparty
Ostatni szanowany człowiek, wielkiej mądrości i ogłady – Mojżesz – ukazał inny wzorzec człowieka. Uzyskał przykazania i został przez Izraelitów zamordowany za odebranie im politeistycznej wiary. Prawda mało znana, bo nikomu jest nie na rękę.  
Była to klęska istot, które nazywamy powszechnie aniołami. Pojawiały się w pismach kilka razy, na ile pozwolili im na to  interpretatorzy i tłumacze. Przyziemne są ludzkie knowania, ale wiedza aniołów przetrwała, wbrew temu co zamierzył człowiek. Tu i teraz, z woli Eremu zostanie zwrócona Ziemi.
Nim zgładzony zostanie człowiek, otrzyma on słowo, aby mógł się opamiętać w działaniu. Jeśli tym razem nie zatrzyma się, jego istota zostanie starta w pył i złączy się w nicości z cząstką wszechrzeczy.
Największy z mędrców przywróci pamięć o swym rodzaju i odda to, czego odsłonić nie były w stanie wyblakłe pamiętniki nawiedzonych potępieńców.
Biblia w obecnym kształcie to księga jednego narodu, wyrwana z kontekstu całości pism poświęconych człowiekowi.
Zwrócenie, to opowiedzenie oraz wypełnienie całej historii człowieka. Nadchodzą ciekawe czasy, a dawni królowie ziemscy przemówią głosem swego oprawcy.Nigdy, wędrowcy przybywający od Stwórcy, nie zajmowali się jednym narodem. Ludzkość, w całości, wszerz i wzdłuż, okazywała się ważna, bez brakowania i znakowania. Na lepszych i gorszych, dzielił człowiek, ukazując pośledniość własnej natury.Człowiek uczynił sobie stróży
Musiała być w tym pewna ideologia, aby tworzyć niewidzialnych strażników. Moim zdaniem powód był jeden, aby ośmieszyć zmilitaryzowany system Eremu. Jednak człowiek, to nie jest jedyny gatunek stworzony przez Stwórcę, którym aniołowie się zajmują. Praca ich nie polega na strzeżeniu człowieka, ale na obronie ich własnego świata przed zakusami ludzi i innych gatunków.
Ziemskie narody, gdyby wiedziały, jak obalić Stwórcę, zapewne skorzystałyby z tej możliwości, mając pewność, że zapewni im to władzę absolutną. Niestety, wiedza ta nie jest dostępna człowiekowi. Choć, mogłoby być ciekawiej, gdyby wiedzieli.
Akceptacja porządku nie leży w naturze człowieka, służy mu w uzyskaniu władzy nad innymi ludźmi, zatem Erem musiał zabezpieczyć się militarnie przed ludźmi, stwarzając aniołów, ale nie tylko przed ludźmi. Historia tzw. Nieba to dzieje walk o władzę i dominację. 
Zanim nastał człowiek, toczyła się wojna. Nazwijmy ją „wojną Bogów” i przemilczmy. Używanie określenia, że Stwórca jest dominujący, nie jest przesadzone.    
Zwróćmy uwagę na formę, w jakiej Księga Rodzaju mówi o stworzeniu człowieka – Stwórca rzekł: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz…”. Zwraca się do tych, którzy wspólnie z Nim uczestniczą w tym dziele. Warte jest to przemyślenia.

Wszystko to jednak uproszczenia
W kwestii przestrogi, udzielonej dla tych, którzy łamią prawo i zakłamują prawdę, ograniczę się do przekazu z Księgi Izajasza. To piękne i ponadczasowe zdanie:


„Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu: by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!
Lecz, co zrobicie w dzień kary, kiedy zagłada nadejdzie z dala! Do kogo się uciekniecie o pomoc, i gdzie zostawicie wasze bogactwa”. (Iz 01 – 03)


Przestroga powinna być podstawowym wskaźnikiem, nie do strachu, ale przemyślenia, bo dzień ten jest już na ukończeniu. Decyzja jest coraz bliżej, a gdy zapadnie, któż obroni człowieka?

Postscriptum
Pełnym wyjaśnieniem wspomnianych przeze mnie zjawisk, może być książka Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo z serii Przemilczeć Armagedon, w której Czytelnik znajdzie odpowiedź na wiele pytań dotyczących aniołów.  
Pierwsza wojna podejmuje temat, na sposób nigdy dotąd niespotykany. Żadna inna księga nie oddaje tego, co znajduje się na jej kartach.
Pierwsze wydanie było szkicowe, następne źdźbło lepsze, ale autor zmienił je całkowicie i przywrócił dziełu oczekiwany blask.
Poza tym, wypowiedzi takie, jak ta, służą nie tylko poznaniu kilku dziwnych faktów, ale – w co wierzę – czemuś znacznie większemu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Święta Inkwizycja

Śmierć i pogrzeb w obyczajowości współczesnego człowieka