Źródło spirytualnej energii


Zohar to księga pokoju, zawierająca język uniwersalny, skierowany do wszystkich ludzi. Zohar to księga, umożliwiająca ponad podziałami, spojrzenie na wiele spraw. Ona przynosi światło ludzkości, stanowi drogę do wyzwolenia się i jako pierwsza mówi o tym, że człowiek powinien wyjść poza krąg, w którym się znalazł.
Zohar definiuje też naszą planetę jako Szeol, czyli miejsce do którego trafiają duszę, doświadczając oczyszczenia żyjąc w tym świecie. Uważa się to za miejsce zwane Piekłem,  - Hell, Avadon, Gehenom. 
 To nie jest księga jednego narodu, to szukanie w ludzkości źródła kreacji i siły Stwórczej natury Ojca. Ukazuje światy nad nami, które są powyżej, pozostając za kotarą, która ogranicza człowieka, niczym woda i piasek, tworząc cement.
W środowisku żydowskim, wiedza tajemna odgrywa ważną rolę i jest w nim obecna od setek lat. Gromadzona wiedza, przekazywana z pokolenia na pokolenie, służyć ma zrozumieniu ludzkiej natury oraz zobrazować, wszystko to, co wiemy na temat tego świata. Zohar nie zamyka człowieka na Ziemi, stara się patrzeć znacznie dalej.
Często podchodzimy do rzeczy związanych z kulturą żydowską na zasadzie reakcji alergicznej i często zamykamy Żydów w schematach, jako tych, którzy dbają wyłącznie o swój naród i innych uważają za gorszych.
To są bardzo nieprawdziwe i krzywdzące wnioski. Izrael i Żydzi to dwie substancje, niosące światu światło. Prawdziwy Izrael jest w Zoharze i innych księgach kabalistycznych.
Żydzi nauczają, że zanim wejdziemy do Zoharu to powinniśmy się starać zapoznać z pewną modlitwą, która zawiera w sobie podstawowe fundamenty.  „A Prayer from The Ari”. I jak podają przyczynę, mówiąc że „To be recited before the study of the Zohar”.


Źródło spirytualnej energii


Kilka słów o Zoharze
Pamiętajmy, że do Zoharu my aplikujemy przez stosowanie zasad mocy. Zohar jest księgą wielkiej mocy i wiedzy. Jest wszystkim uniwersalnym i rozpoznawalnym i definiowanym w pracy kabalistów i czymś bardziej większym. W „Applying the power of the Zohar” na samym wstępie używa się dla podkreślenia jego ważności słów “Universally” i “Much”, pisanych dużą literą. Zohar jest przez to księgą spełnioną. W nim jest odpowiedź.

Zohar jest źródłem dla energii spirytualnej i fontanną metafizycznej mocy i nie jest jedynie ujawnieniem i wyjaśnieniem, ale dosłownie przynosi błogosławieństwo, ochronę i dobre samopoczucie pomiędzy żyjącymi, tymi którzy czytają uważnie jego święte teksty.

Wszystko to wymaga godnego pragnienia, pewności ufającego serca i otwartego umysłu. W odróżnieniu do innych ksiąg, włącznie z wspaniałymi tekstami spirytualnymi różnych tradycji, Zohar jest napisany rodzajem kodu, przez który przemawiają metafory, przypowieści i tajny język użyty w pierwszym ukryciu, ostatecznie odsłonięty w tej księdze, dzięki sile kreacji. 

Kod, którym posługuje się Zohar jest odsłonięty tym, którzy chcą wiedzieć i rozumieć. I tradycja żydowska niczego nie zamyka. Pozostawia ogólnie dostępne i otwarte, pod tymi wszystkimi przypowieściami. To Stwórca, czyniąc kreację i powołując życie na Ziemi, zawarł we wszystkim specjalny kod metafizyczny. To słowo, które daje zrozumienie. Można po nie sięgnąć i rozumieć, jeśli się poszukuje.

Jak obecna elektryczność jest ukryta w drucie i kablu przed ujawnieniem się w świecącej żarówce, duchowe Światło Stwórcy jest owinięte w alegorie i symbole poprzez aramejski tekst samego Zoharu. Podczas gdy, wiele książek zawiera informacje i wiedzę, Zohar wyraża i ucieleśnia ducha Światła. Same litery na jego stronach posiadają moc sprowadzenia duchowej wiedzy i pozytywnej energii w każdy obszar naszego życia.

Jak my, naocznie zbadamy tekst aramejski i przestudiujemy towarzyszący mu wgląd, zjawiający się w języku angielskim, moc duchowa jest wezwana z góry, a świat drży i jak światło wysyła naprzód odpowiedź.

To jest podstawowy powód, który nie tylko pomoże nam nabyć wiedzę, ale narysować światło z Górnych Światów i przynieść uświęcenie w naszym życiu.
W rzeczy samej, księga sama w sobie jest najpotężniejszym narzędziem ze wszystkich narzędzi oczyszczających duszę i łączących ją ze Światłem Kreatora.  Jeśli otworzysz te strony, zanim to zrobisz, nie popełnij niezrozumienia patrząc na standardowy sensu, który określić może twój podstawowy cel.
Mimo że nie masz wiedzy o języku aramejskim, spójrz najpierw na aramejski tekst zanim zaczniesz czytać po angielsku. Nie bądź zniechęcony trudnościami w zrozumieniu. Zamiast tego, otwórz swoje serce na duchową transformację, którą oferuje ci Zohar.

Ostatecznie, Zohar jest instrumentem służącym do wydobycia (oczyszczenia ze zbędnych substancji, proces rafinacji) indywidualnej duszy dla usunięcia ciemności z ziemi i przyniesienia lepszego samopoczucia i błogosławieństwa dla naszych bliźnich.  
Nie jest jedynym celem posiadanie mądrości intelektualnej, ale posiadanie przez nas duchowej czystości.

Tak o Zoharze, mówi wstęp do księgi.

A teraz, modlitwa od Ari:

Zasady świata, i Pana Panów, Ojca litości i przebaczenia, dziękujemy Tobie, nasz Boże, i Boże naszych ojców, kłaniających się i klęczących, którzy są bliżej Twojej Tory i Twojej świętej pracy. Ty, który włączasz nas do wzięcia udziału w sekretach Twojej świętej Tory.  Jak godni jesteśmy że Ty napełniasz nas z wielką przysługą i uniewinniasz wszelkie nasze grzechy i oni nie mogą przynieść oddzielenia pomiędzy Tobą a nami.

I może być twoja wola przed Tobą, nasz Boże i Boże naszych ojców, że Ty się obudzisz i przygotujesz nasze serca do miłości i czczenia Ciebie i usłysz nasze wypowiedzi i otwórz nasze zamknięte serca do ukrytej nauki Twojej Tory, spraw aby nasza nauka była przyjemnością, zanim Twoje Miejsce Honoru, jak aromatyczna słodycz kadzidła i spraw aby przechodziło od Ciebie Światło ze źródeł naszej duszy do wszystkich istot.
I spraw aby iskry twoich świętych sług, przez których objawiłeś swoją wiedzę dla świata, lśniły.

Miej ich zasługi i zasługi ich ojców i zasługi ich Tory, i świętość, pomóż nam którzy powinniśmy nie potknąć się przez nasze studiowanie. I przez ich zasługi oświecaj nasze oczy w naszej nauce jak to stwierdził król Dawid, Słodki Pieśniarz Izraela: „Otwórz moje oczy, dlatego że widzę cuda pochodzące z Twojej Tory” (Tehilim 119:18). Ponieważ z jego ust Bóg dał wiedzę i zrozumienie.

Niech wypowiedzi moich ust i myśli mojego serca, znajdą zasługę przed Tobą, Boże, moja Siło i mój Odkupicielu (Tehilim 19:15).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

„Anioł Stróż” – sługa ludzkości?

Święta Inkwizycja

Śmierć i pogrzeb w obyczajowości współczesnego człowieka